ابوالقاسم قدمی

مدیر عامل چدن سازان

تلفن : 03135720330

ایمیل:a_ghadami@yahoo.com

 

حسین انصاری

رئیس هیئت مدیره

تلفن:03135720330

ایمیل: h.ansari@csroll.com

 

 

مجید مختاری

مدیر فروش چدن سازان

تلفن: 03135720330

ایمیل:majid.mokhtari61@yahoo.com