Hammadde:

Tüm hammaddeler, güvenilir tedarikçilerden satın alınır. Müşterilerden satın alınan hurda merdaneler kullanmadan önce tamamen test ve analiz edilir.

Her defasında eritme fırınları şarj ettiğimiz zaman özel yazılım kullanılarak optimize edilerek en uygun ve en yakın hammadde seçilir.

Ergitme:

Eritme işlemi orta frekanslı indüksiyon fırınlarında gerçekleştirilir.

Eritme ekipmanı aşağıdaki gibidir:

İki , orta ferekanslı 20 tonluk indüksiyonlu fırın

Bir, orta ferekanslı 8 tonluk indüksiyonlu fırın

İki , orta ferekanslı 6 tonluk indüksiyonlu fırın

Bir, orta ferekanslı 3 tonluk indüksiyonlu fırın

Bir, orta ferekanslı 2 tonluk indüksiyonlu fırın

İki, orta ferekanslı 500 kglık indüksiyonlu fırın

Çeşitli fırınların olması farklı boyut ve ağırlıkta merdane üretmeye sebep olmuştur.

Eritme prosesi tahliye etmeden önce ve eritme sürecinin hazırlanma sırasında kontrol edilir. Tüm erime işleminin kimyasal bileşimi, sülfür ve karbonu analizi için spektrometri ve ultra cihazı ile incelenir.