غلتک های پشتیبان

روش تولید: ریخته گری استاتیک یک لایه

حداکثر وزن: 50 تن

حداکثر قطر: بدون محدودیت

حداکثر طول بشکه: بدون محدودیت

گریدها:

5%Cr Steel

3% Cr + 1% Mo Steel

5% Cr Steel

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی مشتریان قسمت گریدها ملاحظه گردد)

سختی:

70-65 شورسی

65-60 شورسی

60-55 شورسی