غلتک‌های قفسه نهائی (فینیشینگ)

روش تولید: ریخته گری گریز از مرکز

حداکثر وزن: 20 تن

حداکثر قطر: 1000 میلی متر

حداکثر طول بشکه: 3000 میلی متر

گریدها:

Indefinite Chill Cast Iron

Enhanced Indefinite Chill Cast Iron

Advanced Enhanced Indefinite Chill Cast Iron (برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی مشتریان قسمت گریدها ملاحظه گردد)