غلتک‌های قفسه ابتدائی (رافینگ)

حداکثر وزن: 35 تن

حداکثر قطر: 1300 میلی متر

حداکثر طول بشکه: 3000 میلی متر

گریدها:

Low Carbon HiCr Steel

High Carbon HiCr Steel

Semi High Speed Steel

High Speed Steel

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی مشتریان قسمت گریدها ملاحظه گردد)