بازدید مدیرکل دفتر ماشین آلات وزارت صمت

مدیرکل دفتر ماشین آلات وزارت صمت از اقدامات، پروژه ها و طرح های توسعه شرکت تولیدی چدن سازان بازدید کرد.

مطالب مرتبط: