تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم یکپارچه IMS

با همت و تلاش پرسنل و مدیران شرکت تولیدی چدن سازان تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS

ISO45001, ISO14001, ISO9001 و سیستم مدیریت انرژی ISO50001

مدیریت آموزش اثربخش ISO10015 با موفقیت انجام پذیرفت.

 

مطالب مرتبط: