بازدید ریاست محترم دادگستری استان اصفهان از شرکت تولیدی چدن سازان

بازدید ریاست محترم دادگستری استان اصفهان ، جناب حجت السلام جعفری به همراه دادستان محترم استان و معاونین از شرکت تولیدی چدن سازان.
در این بازدید که ریاست محترم سازمان صنعت معدن، تجارت استان ، مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان و مسئولین و معاونین محترم اداره گاز استان نیز حضور داشتند ، ادامه پیرامون روند طرح های توسعه شرکت چدن سازان و برنامه های آتی شرکت و همچنین چالشهای پیش رو مباحثی توسط ریاست هیات مدیره ، مهندس انصاری و دکتر صافی ، مدیر عامل شرکت عنوان و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مطالب مرتبط: