آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 در محل: اصفهان، بزرگراه شهید دستجردی، سیتی سنتر، طبقه سوم، مرکز همایش ها برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

مطالب مرتبط: