تولید غلتک نورد ورق عریض برای اولین بار در ایران

برای نخستین بار در ایران غلتک ورق عریض با طول بشکه 4 متر و طول کل 11 متر به روش گریز از مرکز

برای شرکت فولاد اکسین خوزستان تولید شد

مطالب مرتبط: