اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001-2015

نخستين دوره مميزي مراقبتي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2015 توسط گروه مميزي شركت SGS سوئيس برگزار و پس از ارزيابي هاي لازم و پايش شاخصهاي مرتبط شركت چدن سازان موفق به اخذ تائيديه از نهاد مربوطه و متعاقب آن تمديد گواهينامه گرديد.با توجه به اينكه نسخه 2015 استاندارد ISO 9001 به تفكر مبتني بر ريسك تاكيد دارد، ارتقاي اين طرز فكر در كنار رويكرد فرايندي، مديريت دانش و مشتري مداري كه چارچوب كلي استاندارد را تشكيل مي دهند، مي تواند پيش از پيش نسبت به اثر بخشي فعاليتهاي صورت گرفته اطمينان حاصل نمايد و در به ثمر رساندن برنامه هاي توسعه اي نيز تاثير قابل توجه اي داشته باشد.

مطالب مرتبط: