صادرات پاتیل سرباره به کشور بلژیک

  • پیرو سیاست گذاری توسعه بازارهای خارجی و تشکیل تیم بازاریابی خارجی در گروه صنعتی چدن سازان پس از صادارت اولین محموله پاتیل سرباره در سال جاری به کشور کوزو و همچنین فروش گسترده کوکیل های شمس ریزی به کشور ترکیه گروه صنعتی چدن سازان موفق به صادرات اولین محموله پاتیل سرباره سنگین با حجم 18 متر مکعب و وزن 33000 کیلوگرم به شرکت INDUSTEEL از گروه عظیم فولادی ArcelorMittal در کشور بلژیک گردید.با توجه به سوابق کیفی درخشان قبلی و همچنین رقابتی بودن قیمت تمام شده آینده بسیار درخشانی در حوزه صادرات این محصول تصور می گردد. 

مطالب مرتبط: