افزايش ظرفيت مجموعه ماشينكاري

  • افزايش ظرفيت مجموعه ماشينكاري سنگين صنعت به عنوان بخشي از هلدينگ چدن سازان با خريد، نصب و راه اندازي دستگاههاي جديد و بكار گيري تكنولوژي روز دنيا حدودا به ارزش 4 ميليون دلار.       
  •        برخي از تجهيزات خريداري شده به شرح ذيل مي باشد :
  • دستگاه تراش 160 تن روسي
  • دستگاه تراش 45و 25 تن آلماني MFD
  • دستگاه تراش 70و45 تن Waldrich
  • دستگاه سنگ 45 تن Farell Bost و 16 تن Waldrich
  • دستگاه تراش 16 تن Hercules
  • دستگاه تراش 16 تن لهستاني probaكاروسل 3 متري روسي
  • شايان ذكر است در حال حاضر دستگاههاي تراش مورد بهره برداري قرار گرفته كه افزايش ظرفيت توليد غلتكهاي سنگين از 45 غلتك به 70 غلتك در ماه را در پي داشته، همچنين با بهره برداري از دستگاههاي سنگ تا پايان خرداد 97 باعث بهبود كيفيت و كاهش زمان تحويل محصول نهايي خواهد شد.

مطالب مرتبط: