عقد قرار داد 500000 يورويي با شركت AS Terni ايتاليا

  • در راستاي تحقق سياست گذاري گروه بازار يابي و فروش خارجي گروه صنعتي چدن سازان در سال جاري جهت گسترش و افزايش صادرات محصولات توليدي، اين شركت موفق به اخذ قرار داد صادرات غلتك نورد گرم ورق به ارزش تقريبي پانصد هزار يورو از شركت AS Terni ايتاليا گرديد.شركت ذكر شده با ظرفيت توليد يك ميليون تن محصولات فولادي در سال يكي از توليد كنندگان معتبر فولاد در كشور ايتاليا مي باشد و بطور متوسط ساليانه معادل 1200 تن غلتك نورد گرم مصرف دارد كه با توجه به اخذ اين قرار داد چشم انداز بسيار روشني براي اخذ سهم قابل توجهي از ميزان مصرف غلتك در اين شركت متصور است.

مطالب مرتبط: