اخذ گواهينامه استاندارد سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه ISO/IEC 17025

  • اخذ گواهينامه استاندارد سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه ISO/IEC 17025 توسط آزمايشگاه چدن سازان در بخشهاي مديريت فني و كيفي از مركزتائيد صلاحيت ملي ايران با رويكرد ارائه خدمات برتر آزمايشگاهي مطابق استانداردهاي روز دنيا و ارائه نتايج قابل پذيرش در سطح ملي و بين المللي.

مطالب مرتبط: