برگزاری دوره کاربردی آموزشی نورد گرم و کالیبراسیون غلتک

شرکت تولیدی چدن سازان در راستای فعالیت های خدمات پس از فروش در جهت ارتقای دانش و مهارت فنی کارشناسان واحد های نورد گرم در صنعت فولاد در تاریخ های 5 و 6 دی ماه 1397 اقدام به برگزاری دوره کاربردی آموزشی نورد گرم و کالیبراسیون غلتک با حضور نمایند گان و کارشناسان کارخانجات مختلف فعال در صنایع فولاد ایران نمود.

مطالب مرتبط: