انجام ممیزی مراقبتی

مميزي مراقبتي نوبت اول استاندارد Iso9001:2015 و پيش مميزي استانداردهاي Iso14001:2015 و Ohsas18001:2007 در شرکت چدن سازان با حضور ممیزین شرکت SGS  انجام گردید.

مطالب مرتبط: