بارگذاری پورتال سهامداران در سایت شرکت

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم میرساند با توجه به بارگذاری پورتال سهامداران در سایت شرکت چدن سازان از این تاریخ با مراجعه به قسمت امور سهام و مجامع و ورود به پورتال امکان مشاهده و بروز رسانی اطلاعات کاربری و سایر اطلاعات وجود دارد.

مطالب مرتبط: