بازدید مدیران و کارشناسان شرکتهای عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از گروه صنعتی چدن سازان

  • پیرو دعوت از مدیران و کارشناسان شرکتهای عضو ((کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)) برای بازدید از شرکتهای گروه صنعتی چدن سازان این بازدید ظرف هفته گذشته انجام گردید.
  • کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به موجب ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار تشکیل گردیده و اعضای آن از شرکتها و نهادهای معتبر سرمایه گذاری در ایران نظیر شرکت سرمایه گذاری غدیر، شرکت شستا،شرکت تامین سرمایه امین و … می باشند.
  • در این بازدید پس از بررسی و مشاهده توانمندی و تجهیزات خطوط تولید شرکتهای چدن سازان، غلتک سازان و سنگین صنعت میهمانان در جلسه پرسش و پاسخ شرکت نموده و به طرح سوالات و تبادل نظر با مدیران ارشد گروه صنعتی چدن سازان پرداختند .

مطالب مرتبط: