اخذ قرار داد آزمایشی از شرکت امارات استیل

  • در راستاي تحقق سياست گذاري گروه بازار يابي و فروش خارجي گروه صنعتي چدن سازان در سال جاري جهت گسترش بازار و افزایش حجم صادرات محصولات توليدي، اين شركت موفق به اخذ قرار داد آزمایشی غلتك نورد گرم مقاطع از شرکت امارات استیل گرديد.شركت ذكر شده با ظرفيت توليد 5 ميليون تن انواع محصولات فولادي در سال در حال حاضر بزرگترین توليد كنندگان معتبر فولاد در كشور امارات مي باشد و بطور متوسط ساليانه معادل 2500 تن غلتك نورد گرم مصرف دارد كه با توجه به اخذ اين قرار داد چشم انداز بسيار روشني براي اخذ سهم قابل توجهي از ميزان مصرف غلتك در اين شركت در سفارشات آتی متصور است.

مطالب مرتبط: