انتخاب شرکت چدن سازان بعنوان واحد نمونه صنعت و معدن استان اصفهان

آیین بیست و چهارمین دوره تجلیل از واحدهای نمونه صنعت و معدن استان اصفهان با حضور آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت برگزار گردید و شرکت چدن سازان به عنوان یکی از واحد های نمونه استان مفتخر به دریافت تندیس گردید.

مطالب مرتبط: