ثبت رکورد تولید در شرکت چدن سازان


  • ثبت رکورد تناژ ذوب ریزی معادل 2040 تن در شهریور ماه 1398  که منجر به تولید 1305 تن غلتک و رینگ ریخته گری آماده ماشینکاری گردید برگ زرین دیگری در افتخارات شرکت چدن سازان میباشد. قابل ذکر است این میزان از حجم ذوب ریزی محصولات در یک ماه بی سابقه میباشد که این امر بدون شک حاصل زحمات  و تلاش های خالصانه تمامی کارمندان و متخصصین و مدیران با انگیزه شرکت تولیدی چدن سازان میباشد.  

.

مطالب مرتبط: