رکورد تولید و تحویل در شرکت چدن سازان شکسته شد

ثبت رکورد تحویل 1360 تن محصول نهایی شامل غلتک و رینگ و سایر محصولات در آذر ماه 1398  برگ زرین دیگری در افتخارات شرکت چدن سازان میباشد(اطلاعات بیشتر در سامانه اطلاع رسانی کدال موجود است). قابل ذکر است این میزان از تحویل محصولات در یک ماه بی سابقه میباشد که این امر بدون شک حاصل زحمات  و تلاش های خالصانه و شبانه روزی تمامی کارمندان و متخصصین و مدیران با انگیزه و متعهد شرکت تولیدی چدن سازان میباشد.

مطالب مرتبط: