برگزاری دوره تکمیلی طراحی کالیبراسیون در نورد گرم

شرکت تولیدی چدن سازان در راستای فعالیت های خدمات پس از فروش در جهت ارتقای دانش و مهارت فنی کارشناسان واحد های نورد گرم در صنعت فولاد در تاریخ های 15و 16 بهمن ماه 1398 اقدام به برگزاری دوره آموزشی تکمیلی طراحی کالیبراسیون در نورد گرم با حضور نمایند گان و کارشناسان کارخانجات مختلف فعال در صنایع فولاد ایران نمود. شایان ذکر است دوره مقدماتی این دوره نیز در سال گذشته برگزار گردیده بود.

مطالب مرتبط: