عقد قرار داد بازارگردانی

علیرغم عدم الزام شرکت به بازارگردانی سهام ، اما به جهت دیدگاه حمایتی سهامداران عمده از سهام شرکت تولیدی چدن سازان (با نماد چدن) و شرکت غلتک سازان (با نماد فسازان)، قرار داد بازار گردانی طبق مجوز سازمان بورس با شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش منعقد و از تاریخ 1398/11/28 عملیاتی شده است.

مطالب مرتبط: