برگزاری مجمع عمومی سالینه شرکت تولیدی چدن سازان و تصمیمات اتخاذ شده

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29 ▪️تاریخ جلسه: 1399/05/05 ساعت 10:00 ▪روزنامه کثیرالانتشار: دنیای اقتصاد

 ❇️سرمایه ثبت شده: 1,700,000 میلیون ریال 

❇️سود خالص هر سهم: 1,420 ریال 

❇️#سود_نقدی_هر_سهم: 570 ریال

 ❇️سود انباشته پایان دوره: 1,409,476 ریال

 ❇️حق حضور اعضای غیر موظف: 30,000,000 ریال

 ❇️پاداش هیئت مدیره: 20,000 میلیون ریال مطالب مطرح شده در مجمع :

✅افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری که کارشناسی آن بزودی آغاز خواهد شد.

 ✅ سرمایه گذاری در سایر شرکتها در راستای استراتژیها و اهداف بلند مدت شرکت و مطالعات همه جانبه

مطالب مرتبط: