کسب واحد برتر تولیدی سال در جشنواره تولید ملی – افتخار ملی

آیین هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی برگزار گردید و شرکت چدن سازان به عنوان واحد برتر تولیدی در گروه ساخت ماشین آلات و تجهیزات مفتخر به دریافت تندیس گردید.

مطالب مرتبط: