افزایش ظرفیت عملیات حرارتی در راستای افزایش ظرفیت تولید

طرح و توسعه عملیات حرارتی شرکت تولیدی چدن سازان شامل ساخت سوله و تجهیز کوره های جدید جهت عملیات حرارتی انواع غلتک و بوش میباشد و این کوره ها بادقت دمایی بالا علاوه بر رفع گلوگاه  عملیات حرارتی تولید ، از لحاظ کیفی نیز شرایط بسیار مناسبی را فراهم می آورند .

در این سالن تا کنون دو عدد کوره  نصب و فضا برای استقرار سه عدد کوره دیگر دیده شده است. با نصب کامل این تجهیزات ظرفیت عملیات حرارتی حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت و برای تولید افق 1404 رفع گلوگاه خواهد شد .

مطالب مرتبط: