بازدید سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و فعالان بازار سرمایه از گروه صنعتی چدن سازان

بازدید سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و فعالان بازار سرمایه از گروه صنعتی چدن سازان و تشکیل جلسات متعدد در خصوص افزایش هم اندیشی سرمایه گذاری های بلندمدت و حمایت از سهام دو شرکت بزرگ #چدن و #فسازان

مطالب مرتبط: