پیشرفت های طرح توسعه در 5 ماهه ابتدای سال 1400

در راستای افزایش ظرفیت تولید در سال 1400 و مطابق با برنامه های توسعه ای از پیش تعیین شده در 5 ماهه ابتدایی سال جاری پروژه های زیر با موفقیت انجام و مورد بهره برداری قرار گرفته که در ماه های آینده اثرات آن در افزایش تولید و کاهش زمان تحویل مشاهده خواهد شد.

1- -نصب کوره ذوب 25 و 8 تنی دوال تراک 8 مگاوات

 

2- راه اندازی کوره عملیات حرارتی دما بالای دقیق 240 تنی 

3-راه اندازی کوره عملیات حرارتی دما پایین 120 تنی 

4-  نصب و راه اندازی جرثقیل 50 تن غلتک ریزی سنگین

5- نصب و راه اندازی جرثقیل 32 تن قسمت تکمیل

6- نصب و راه اندازی جرثقیل 100 تن عملیات حرارتی

7- ارتقا و راه اندازی مجدد کوره سلاس عملیات حرارتی در سالن عملیات حرارتی جدید

8- تکمیل فونداسیون دستگاه سنگ راف در محل سالن جدید تکمیل

مطالب مرتبط: