بازدید فعالان سرمایه گذاران بورس از گروه صنعتی چدن سازان

 بازدید فعالان بازار سرمایه و نهادهای سرمایه گذاری ایران از گروه صنعتی چدن سازان در جهت شناسایی هر چه بیشتر این مجموعه بزرگ به بازار سرمایه ایران 

   شرکت دانش بنیان چدن سازان تولید کننده غلتکهای نورد گرم در کشور

   شرکت دانش بنیان غلتک سازان سپاهان شرکت دارای استاندارد ملی شمش در ایران

مطالب مرتبط: