شرکت تولیدی چدن سازان همواره بخش بزرگی از سرمایه و انرژی خود را برای کنترل کیفیت محصولات خود صرف نموده است. تمام بررسی‌ها و آزمایش‌های ضروری فرایند تولید در تمام فرایندهای ریختگری، عملیات حرارتی، و ماشین کاری انجام می گردد.
ترکیب شیمیایی ذوب متناوبا توسط کوانتومتر و الترا بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود با خواسته‌های مشتری مطابقت دارد.
همچنین، برای غلتک‌های دولایه به روش‌های غیرمخرب اتصال باند بین دولایه بررسی می‌شود و غلتک‌های نهایی شده نیز به روش سختی‌سنجی پرتابل مجددا سختی‌سنجی می‌شوند و ضخامت لایه غلتک نهائی شده به روش  آلتراسونیک(UT) اندازه‌گیری و کنترل می‌شود.
در هر مرحله از فرایند تولید تمام داده‌ها جمع آوری، پردازش، و در پایگاه داده شرکت ذخیره می‌شوند. گواهینامه تولید که به معنی تائید کیفت محصول است برای تک تک محصولات تولیدی صادر می‌شود.