نظرسنجی

لطفا جهت نظر سنجي فرم زير را تكميل نماييد.

نام(Required)
كیفیت كاركردی محصولات(Required)
کیفیت ماشینکاری(Required)
کیفیت بسته بندی محصولات(Required)
کیفیت اطلاعات ارائه شده(Required)
زمان تحویل(Required)
خدمات مشاوره ای در مسائل فنی(Required)
سهولت تماس(Required)
نحوه برخورد پرسنل شرکت(Required)
رضایت کلی شما از محصولات چدن سازان(Required)
میزان تمایل شما به توصیه محصولات و خدمات این شرکت به سایر صنایع(Required)
میزان قابل مقایسه بودن محصولات این شرکت در مقایسه با رقبای خارجی(Required)
سرعت پاسخگویی به شکایات(Required)
میزان برآورده شدن انتظارات شما پس از پاسخگویی(Required)
ارزش محصولات این شرکت در مقایسه با کیفیت آن(Required)
ارزش محصولات این شرکت در مقایسه با سایر رقبا(Required)