نظرات و پیشنهادات تامین کنندگان کالا و خدمات

ضمن تشکر از جنابعالی و با عنایت به همکاری به عمل آمده ، خواهشمند است با مطالعه فرم حاضر و تکمیل آن ، ما را از نظرات و پیشنهادات سازنده خویش بهره مند فرمایید .