فرم استخدام

شرکت تولیدی چدن سازان همواره بر اساس اصل شایسته سالاری به دنبال جذب و استخدام نیروهای متخصص و متعهد می باشد.