فرآيند توليد محصول

فرآيند توليد شرکت سازان شامل سه زير فرآيند 1- ريخته گری 2- عمليات حرارتی  3- ماشينکاری است.

زیر فرآیند ریخته گری

     تأمین مواد اولیه

تمام مواد اولیه بر اساس معیارهای سخت گیرانه از تامین کنندگان مورد اعتماد خریده می‌شوند. غلتک‌های ضایع شده خریداری شده از مشتریان پیش از استفاده به دقت آزمایش و آنالیز می‌شوند.

هر بار شارژ کوره‌های ذوب با استفاده از نرم افزارهای ویژه بهینه سازی می‌شود و مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین مواد خام برای هر گرید انتخاب می‌ گردد.

   ذوب سازی

فرایند ذوب در کوره‌های ذوب القائی فرکانس متوسط انجام می‌شود. تجهیزات ذوب عبارتند از:
دو کوره القائی فرکانس متوسط 20 تن
دو کوره القائی فرکانس متوسط 8 تن
یک کوره القائی فرکانس متوسط 6 تن
دو کوره القائی فرکانس متوسط 3 تن
یک کوره القائی فرکانس متوسط 1 تن
دو کوره القائی فرکانس متوسط 500 کیلوگرم
تنوع کوره‌ها موجب انعطاف پذیری در تولید انواع غلتک با اندازه‌ها و وزن‌های مختلف می‌شود.

 کنترل فرآیند ذوب

کنترل فرایند ذوب قبل از تخلیه ذوب و در خلال آماده سازی فرایند ذوب، ترکیب شیمیائی تمام ذوب‌ها توسط اسپکترومتری و دستگاه الترا جهت آنالیز گوگرد و کربن بررسی و تنظیم می‌شود. 

     سیستم های ریخته گری

 

غلتک‌های یک لایه و دو لایه توسط شرکت تولیدی چدن سازان تولید می‌شوند. ریخته گری توسط هر دو روش استاتیک و گریز از مرکز انجام می‌شود.