شناسایی انتظارات مشتریان

لطفا فرم زير را تكميل نماييد.

مشخصات فردی

به نظر شما کدام یک از فاکتورهای زیر هنگام خرید غلتک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟ لطفا اولویت خود را برای هر یک از فاکتورهای ذکر شده اعلام نمایید

كیفیت كاركردی
زمان تحویل
قیمت در مقایسه با رقبا
شرایط پرداخت
خدمات پس از فروش و نحوه پاسخگویی به شکایات