محورهای توسعه شرکت تولید چدن سازان بر مبنای بهبود کیفیت پیوسته و رضایت مشتری بنا نهاده شده است. با درک درست نیازهای مشتریان و آگاهی از روند بازار، فعالیت های پژوهشی و خدمات‌دهی به مشتریان به طور هماهنگ با هم صورت می گیرد. سیاست های پژوهشی شرکت چدن سازان بر مبنای همکاری نزدیک با مشتری و بازخوردهای دریافتی از کارکرد و عملکرد غلتک های تحویل داده شده به مشتریان اتخاذ می شوند. ارتقای گریدهای موجود، توسعه مواد جدید و روش های جدید تولید غلتک به دلیل همکاری نزدیک واحد تحقیق و توسعه شرکت تولیدی چدن سازان و موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، و مشاوران باتجربه اروپائی به دست آمده است. آزمایشگاه تحقیقات و تیم فنی شرکت تولیدی چدن سازان نقش مهمی بر توسعه گریدهای جدید مانند فولاد تندبر HSS ، و غلتکهای فولادی پرکروم را داشته اند. توصیه کارشناسان شرکت تولیدی چدن سازان به مشتریان بر مبنای تجربه زیاد به دست آمده از بررسی کارکرد غلتک ها و شناخت خواص متالوژیک آن ها انجام می شود.